Únor 2010

Králik na počítači

28. února 2010 v 19:57 | Nina

Zaujímavé stavby

27. února 2010 v 19:49 | Larapyramída v Paríži, múzeum

dubaj, more, hotel, obloha, pláž,

Dynamic tower, mrakodrap, Dubai

mesto

praha, architektúra, tancujúci dom

Animals

27. února 2010 v 19:35 | Nina

:-) Informatika

27. února 2010 v 19:31 | Táni
Som rada, že máme celá skupina spoločký blog. Budeme na hodine robiť design a neskôr sem pridávať články ... Teším sa!


Ceruzka

27. února 2010 v 19:26 | Nina

Funny animals

22. února 2010 v 18:15 | Laura

Počítačové vírusy

22. února 2010 v 18:00 | Laura
Činnosť vírusu
1.Prevzatie kontroly nad procesorom
2.Kontrola stavu prostredia
3.Inštalácia do pamäte
4.Testovanie na spustenie škody
5.Záškodnícka činnosť
6.Na nájdenom mieste vytvorenie svojej kópie
7.Zakódovanie

Typi vírusov :

Trójske kone
Trójskymi koňmi bývajú označované programy, ktoré okrem užitočnej funkcie obsahujú skrytú časť, ktorá sa dá aktivizovať po splnení určitej podmienky (zvyčajne ide o viazanosť na určitý dátum, napr. 1. apríl, piatok trinásteho, dátum narodenia Michelangela 6. marca, Nový rok alebo Vianoce). Táto ukrytá časť spravidla vykonáva činnosť de-štrukčného charakteru (modifikácia údajov, vymazanie súborov, formátovanie disku a pod.) Ak je bežný program nakazený vírusom, stáva sa nielen ďalším jeho rozširovateľom, ale aj potenciálnym trójskym koňom, ktorého činnosť je priamo úmerná s nebezpečnosťou vírusu.

Červy-worms

Takýto program neinfikuje spustiteľné súbory, ale rozširuje sa počítačovou sieťou. červ nepotrebuje hostiteľa. Morrisov červ v novembri 1988 nakazil 6000 počítačov UNIX.

Závislosť na PC !

22. února 2010 v 17:30 | Laura
Je dôležité rozlišovať, či sa jedná o závislosť na počítači, alebo na internete. Závislosť na počítači je naviazanie osoby a vnímania na virtuálnu (počítačovú) realitu. Ľudia sa fixujú na rôzne hry a aplikácie. Predstavujú si ich, napodobňujú ich a podobne. Dokonca sa vžívajú do virtuálnych postáv v hrách a prežívajú spolu s nimi celý dej. O ničom inom nerozprávajú.


Môj prvý blog

22. února 2010 v 11:38 | Nina
Dnes sme sa naučili vytvárať blog Prima A.